מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 8 (כיתה ב)

תרגול לכיתה ב בנושאים הבאים: כפל, ובעיות מילוליות.

לדף בעברית

Read 1908 times