מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 9 (כיתה ב)

תרגול לכיתה ב בנושאים חיבור וכפל באמצעות: השלמת מספרים חסרים בתרגילים, השלמת הסימנים >< (גדול מ- קטן מ-) בין שני תרגילים נתונים, וחיבור נקודות שהן כפולות של 4 למציאת הציור שנוצר.

לדף בעברית

Read 2307 times