מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 10 (כיתה ב)

תרגול לכיתה ב בנושאים הבאים: חיבור, חיסור, וציור מחוגים בשעון בהתאם לשעה המבוקשת.

לדף בעברית

Read 2211 times