מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דף תרגול 11 (כיתה ב)

תרגול לכיתה ב בנושאים חיבור וכפל באמצעות: השלמת ספרות במשוואות נתונות, השלמת לוח המאה והשלמת המספרים החסרים בלוחות הכפל הנתונים.

לדף בעברית

Read 2763 times