מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מה גובה הכלי? (מדידת נפח) (פעילות עם יישומון)

 

java29הפעילות עוסקת במדידות נפח, השוואה בין שני מיכלים שונים. ביישומון שני מיכלים. באחד יש נוזל והשני ריק. מטרת הפעילות למצוא מהו הגובה המתאים, במיכל הריק, לנוזל שנמצא במיכל הראשון.

מתאים לכיתות: כיתה ג, כיתה ו

נושא/ים: מדידת נפח

Read 860 times