מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן שיח מתמטי: דיונים ושיח בכיתה

אוגדן זה עוסק בשיח מתמטי, ושימוש בהנמקות והסברים במסגרת שיעורי המתמטיקה בבית הספר היסודי.

בחלק התיאורטי של האוגדן ניתן למצוא סקירה של מספר תיאוריות ללמידה. בחלק היישומי של החוברת מוצגות מספר דרכים לפיתוח שיח מתמטי כיתתי, כזה המעודד שימוש בהנמקות ובהסברים, מתווי שיעורים שבמרכזם עומד השיח המתמטי הכיתתי ועקרונות לבניית סביבה לימודית המעודדת פיתוחו של שיח זה.

לאוגדן.

Read 7006 times