מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אסטרטגיות בפתרון בעיות מילוליות - כפל וחילוק בכיתות א-ב (הרצאה מצולמת)

הרצאה מצולמת המציגה ומסבירה אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מילוליות בתחום הכפל והחילוק.
מרצה: ד"ר חיית שחם, המכללה האקדמית בית-ברל

Read 22029 times