מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: ידע מורים וביטויו בהוראת חילוק שברים פשוטים

מאת: ד"ר ענת קלמר-שורץ וד״ר חנה לב-זמיר.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 29.
מדור: במה מחקרית


כמה מילים על המאמר:

המאמר מתמקד בהוראת חילוק שברים פשוטים.

במסגרת המחקר נבדק הידע המתמטי והידע הפדגוגי של מורות וסטודנטיות לתואר Med בחינוך המתמטי, בנושא חילוק שברים. נבדקו האלגוריתמים שהמורות מיישמות בפתרון תרגילי חילוק שברים, יכולתן להסביר את נכונות האלגוריתמים הללו, וביטויו של ידע זה על דרך הוראתן. נמצא שהיכולת הפדגוגית שבאה לידי ביטוי במתן הסברים לוקה בחסר.
המחקר מאיר את חשיבות העמקת הידע המתמטי של המורים, בניתוח מאפייני הידע שבאים לידי ביטוי בכל דרך פתרון, ובקישור ההדוק לידע הפדגוגי הכולל התייחסות לאינטואיציות ולשילוב נבון של כלים דינמיים ממוחשבים בהוראה ובלמידה, תוך העלאת רמת מעורבות המורה בבניית כלים אלה.

קישור למאמר

Read 2256 times