מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: מגדל... זה לא רק חברת ביטוח...

מאת: ד"ר חנה לב-זמיר.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 28.
מדור: פינה דידקטית


כמה מילים על המאמר:

מאמר המתאר פעילות סביב הנושא מגדלי המים כנקודת מוצא ללמידה, המקשרת ומגשרת בין תחומי דעת רבים. הפעילות תוכננה במטרה לבחון דרכים יצירתיות לתכנון יחידת הוראה, ובניית תשתית לתהליכי למידה משמעותיים. הפעילות מבוססת על ידע דיסציפלינרי של התלמידים, קושרת בין נושאים במתמטיקה (גיאומטריה ואריתמטיקה - מבנה וחישובים), ותחומים נוספים, כמו: היסטוריה, פיסיקה, תרבות וחברה, וארכיטקטורה. הפעילות משלבת בין למידה תוך כיתתית ולמידה חוץ כיתתית, ומספקת הצעות להמשך הפעילות בכיתה ומעבר לה.

קישור למאמר

Read 401 times