מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

בעיית השטיח האדום

חידה בנושא מדידות הלקוחה מהמדור "פותרי הבעיות" - "מספר חזק 2000", גיליון 26.

מאת: פרופ' עטרה שריקי.

קישור לפעילות

Read 1498 times