מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: ״חשבון במבט אחר״ - מודל דידקטי להוראת מתמטיקה

מאת: פרופ' רון הוז ופרופ' דינה תירוש.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 26.
מדור: אפשר גם אחרת


כמה מילים על המאמר:

מאמר המתאר את המודל הדידקטי שהציעה גאולה וייצמן ז"ל בספרה "חשבון במבט אחר" תוך הארת משמעות המושג הבנה המודגש בספר.

קישור למאמר

Read 1465 times