מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

ישר המספרים - מעבדה להוראת מתמטיקה בכיתות א-ו

פעילות העוסקת בהכרת המספרים על ישר המספרים. הפעילות מיועדת לכיתות א-ו, ואפשר להתאימה לסוג המספרים ולטווח המספרים הנלמד בכל שלב.

המעבדה נותנת מענה למספרים טבעיים, מספרים עשרוניים ומספרים שלמים (כולל שליליים) על ישר המספרים.

הפעילות פותחה ע"י מטח.

Read 3564 times