מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

המטרה: 21

חידה בה יש להגיע למספר מטרה באמצעות מספרים נתונים. החידה הלקוחה מהמדור "פותרי הבעיות" - "מספר חזק 2000", גיליון 21

מאת: ד"ר חנה לב-זמיר.

קישור לפעילות / לפתרונות (שהתפרסמו בגיליון 22)

Read 1617 times