מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

שעון אנלוגי (אוגדן)

אוגדן זה מאגד מקבץ של פעילויות ברמות שונות, שמטרתן בניית הבנה מעמיקה של: 1) מנגנון השעון האנלוגי (המשמעות של כל מחוג, התפקיד הכפול של מחוג השעות כמציין של שעה ושל משך הזמן שחלף מתחילת השעה, 2) המשמעות הגיאומטרית הכפולה של המרווח בין כל מספר לזה שאחריו (מייצג שעה אחת וגם 5 דקות) ובנוסף, לפתח הרגלי עבודה עם תרשימים: נורמות קריאת והצגת תרשים וחשיבה ביקורתית.

קישור לאוגדן

Read 4070 times