מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סדרות מתמטיות

counting 3116201 640מוקד הפעילות: השלמת סדרות מתמטיות תוך זיהוי והכללה של קשרים בין מספרים.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות, תוך חשיבה על אסטרטגיות שונות לפתרון. הפעילות כוללת הנחיות למורה. 
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 790 times