מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

נחשו מהם המספרים הטבעיים?

מוקד הפעילות: שאלות מילוליות ברמות קושי שונות העוסקות בזיהוי של מספרים טבעיים תוך עריכת פעולות חשבון ביחס אליהן, התייחסות לסימני ההתחלקות, ערך המקום ועוד.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן: משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 3642 times