מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

נחשו מהם השברים?

מוקד הפעילות: שאלות מילוליות ברמות קושי שונות העוסקות בזיהוי של שברים פשוטים ומספרים מעורבים תוך עריכת פעולות חשבון ביחס אליהם, צמצום שברים, המרת שברים ועוד.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 2925 times