מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מעויינים מסתתרים

pattern 26418 640מוקד הפעילות: זיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות וחשיבה מרחבית.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעית חקר הניתנת להתמודדות בעזרת אסטרטגיות שונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 730 times