מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

שברי צורות הפלא

pattern blocksמוקד הפעילות: זיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות, וחשיבה מרחבית, זיהוי של שברים פשוטים, יחסים בין שברים, שברים שקולים וצמצום והרחבה של שברים.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.


הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 440 times