מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

הכנה לבית הספר

מוקד הפעילות: המשימה מזמנת התמודדות עם בעית חקר בתחום המספרים הטבעיים והפעולות בהם. ניתן להתאים את הפעילות לכיתות ג'-ד'.
מטרת הפעילות: חשיבה על שאלות מתמטיות הנגזרות מבעיות בעלות היבטים מציאותיים ועל שיטות שונות לפתרון. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות לקוחה מתוך האוגדן משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

לפעילות בעברית / بالعربية

Read 2823 times