מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: הוראה והערכה של "שאלות פתוחות לחלוטין"

מאת: ד"ר שרה הרשקוביץ וד"ר רמה קלוויר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10.
מדור: מחקר שימושי

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר את התרומה של שאלות פתוחות לקידום חשיבה וידע מתמטי באופן כללי במגוון תחומים. המאמר מספק כלי הערכה למשימות מתמטיות פתוחות, אשר מעבר להערכת הפתרונות, יכול לשמש כאמצעי לעידוד חשיבה מתמטית יצירתית.

קישור למאמר

Read 1701 times