מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

טרנספורמציות וסימטריה במישור: סימטריה (מונחון)

מונחון ובו הסברים מתמטיים למושג סימטריה. זהו המונחון החמישי מבין מספר מונחונים שעניינם טרנספורמציות וסימטריה במישור.
מאת ד"ר ניצה כהן, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים.

קישור למאמר

Read 1269 times