מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

טרנספורמציות וסימטריה: סיבוב (מונחון)

מונחון בנושא סיבוב. מונחון זה הוא השלישי מבין שלושה מונחונים, שעניינם טרנספורמציות במישור.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחווה.

קישור למאמר

Read 1081 times