מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

טרנספורמציות וסימטריה במישור: מבט כולל על טרנספורמציות איזומטריות במישור (מונחון)

מונחון המכיל מבט כולל על טרנספורמציות איזומטריות במישור. מונחון זה הוא הרביעי מבין מספר מונחונים שעניינם טרנספורמציות וסימטריה במישור.
מאת ד"ר ניצה כהן, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים.

קישור למאמר

Read 1187 times