מאמר: אסטרטגיות שגויות בפתרון בעיות לא שגרתיות
 מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: אסטרטגיות שגויות בפתרון בעיות לא שגרתיות

מאת: ד"ר דורית פטקין וד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 18.

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג ממצאי מחקר שבחן את האסטרטגיות השגויות שמציעים מורות למתמטיקה בבית הספר היסודי, ופרחי הוראה בתחומי דעת אחרים, בפתרון בעיות אתגר לא שגרתיות בתחום של סדרות מספריות ואחרות. מאמר זה הינו המשך למאמר מאת גזית ופטקין (2009): מקומה של יצירתיות בפתרון בעיות לא שגרתיות בסדרות, אצל מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי ומתכשרים להוראה בתחומי דעת אחרים (מספר חזק 2000, גיליון מספר 17).

קישור למאמר

Read 679 times