מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: חקר שיעור בתהליך - מודל לפיתוח מקצועי המוטמע בירושלים

מאת: נאוה אטד
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 17.
מדור: דיווחים מן השטח

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר עיצוב השתלמות מורים על-פי המודל היפני ""חקר שיעור בתהליך" ותיאור ההתנסות לאורך שנתיים.

קישור למאמר

Read 855 times