מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: בעיות גאוס

מאת: ד"ר פיטר סומובול, רועי יוסיבאש, אוריאל רוזן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 16.
מדור: לגופו של עניין

המאמר עוסק בגישות לעבודת חקר מתמטית ומציג דוגמה לעבודת חקר אינדוקטיבית שערכו זוג תלמידי כיתה ט בנושא גאוס והנוסחה שפיתח לסכום של n מספרים עוקבים.

קישור למאמר

Read 947 times