מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: אוקלידס

מאת: מרגרט פרוים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: א-ב היסטורי

המאמר עוסק באוקלידס ובעבודותיו. המאמר מתמקד בספרו של אוקלידס "יסודות" ובתכנים השונים שבו.

קישור למאמר

Read 181 times