מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: בנייה גיאומטרית - הבעיות הקלאסיות

מאת: אסף דביר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: לגופו של עניין

המאמר עוסק בבנייה גיאומטרית בעזרת מספר מצומצם של כלים. המאמר מתייחס לשימוש בסרגל ומחוגה בלבד ומתאר מספר בעיות בנייה.

קישור למאמר

Read 351 times