מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: דף עבודה אחד - וריאציות רבות

מאת: אבתיסאם עבד אלח'אלק וד"ר מיכל סוקניק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: אפשר גם אחרת

המאמר מתאר איך אפשר לערוך שינויים קלים בדפי עבודה בכדי להפיק יותר מהדרישות המופיעות בהם, ברמות העמקה שונות. המאמר מציג כדוגמה, משימה של מיקום מספרים על ישר המספרים ואת השינויים שנעשו בה על מנת לעודד חשיבה מעמיקה יותר ובתחומים מתמטיים שונים.

קישור למאמר

Read 302 times