מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: אחוזים וריבוע האחוזים

מאת: ד"ר מיכאל קורן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: גישות בהוראה

מאמר המציג התייחסות לאחוזים כאל יחידת מידה ולא כאל שברים.

Read 1351 times