מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: חידות על אי-ודאות

מאת: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: רגע חושבים

המאמר מציג שלוש בעיות בהן יש לשקול מצבים של אי וודאות, להעריך סיכויים להתרחשות מאורע או כיצד ניתן ליצור מצב וודאי על פי תנאים.

קישור למאמר

Read 1259 times