מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: חופש ומתמטיקה

מאת: עמוס גואטה
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: אפשר גם אחרת

המאמר מתאר גישה להוראת מתמטיקה המנסה למצוא איזון בין החופש ליצור ולחקור באופן ספונטני ובין המסגרת הבוחנת את ההישגים על-פי סטנדרטים מסויימים. כותב המאמר מדגים את הגישה בעזרת דוגמאות מתחומים מתמטיים שונים.

קישור למאמר

Read 309 times