מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: ויאמר "שישים למדינת ישראל"

מאת: ד"ר עדה קצף
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: על שישים

המאמר עוסק בבעיות אתנומתמטיות כגישה להוראת מתמטיקה. הוא מדגים את הגישה בעזרת דוגמאות בנושאים מתמטיים שונים (פתרון בעיות מילוליות, יחס, המרה, חקר נתונים וגיאומטריה). ההקשר התרבותי של הבעיות הינו המספר 60 וחגיגות שישים שנה למדינת ישראל.

קישור למאמר

Read 142 times