מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: בעיות מעניינות (גיליון 15)

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: רגע חושבים

ארבע בעיות מעניינות מתחומים שונים: מציאת סכום של כעשרים ספרות בדרכים שונות; קשר בין מעגל, קוטר והיקפי מעגלים שונים; זוגיות הסכום של מספר והחזקה השניה שלו; ופתרון משוואות בנעלמים.

קישור למאמר

Read 288 times