מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: על המספר 13

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: על המספר

המאמר עוסק במספר 13 ומציג 13 היבטים מתמטים ביחס אליו. בין היבטים אלו, התייחסות לסכומים שונים של המספרים הקטנים מ-13, סימני התחלקות, פעולות כפל ביחס למספר 13 מספרים ראשוניים ועוד.

קישור למאמר

Read 823 times