מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: תאלס

מאת: מרגרט פרוים

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: א-ב היסטורי

המאמר עוסק בתאלס, חייו ותגליותיו. במאמר מתוארים מספר משפטים והוכחותיהם ותגליות של תאלס.

קישור למאמר

Read 860 times