מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: מבנים שחוזרים על עצמם בהוראת החשבון

מאת: אנה ליפוביצקי

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: גישות בהוראה

המאמר מדגיש את החשיבות שבהבנה והפנמה של מבנים מתמטיים בכיתות הנמוכות, לעומת שינון של תרגילים ותשובות, בכדי לבנות בסיס להבנה של נושאים מורכבים יותר בהמשך.

קישור למאמר

Read 787 times