מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: טיפול בשגיאות של תלמידים באמצעות דיון מתמטי - בעיית הפרופורציה

מאת: ברכה סגליס

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: הערכה כמנוף ללמידה

המאמר עוסק בדיון המתמטי כדרך התמודדות עם שגיאות בכיתה המתמטית. גישה זו מודגמת על ידי התמודדות עם שגיאות אפשריות בפתרון בעיות פרופורציה מסוגים שונים.

קישור למאמר

Read 909 times