מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: ידע מילולי אודות צורות גיאומטריות לפני לימוד גיאומטריה פורמלית

מאת: ד"ר וג'יה דאהר ואבתאסם עבדאלח'אלק

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: מחקר שימושי

המאמר מתאר מחקר אשר התמקד בנושא הידע המילולי על צורות מתמטיות של תלמידי כיתות ח טרם למידה פורמלית של גיאומטריה.

קישור למאמר

Read 1059 times