מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: מי צריך עוד סימן התחלקות ב-11

מאת: ד"ר מיכאל קורן

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: לגופו של עניין

המאמר מתאר סימני התחלקות שונים למספר 11, ומסביר מדוע סימני התחלקות באופן כללי יכולים להקרא סימני שארית, כלומר, לאפשר לזהות מהי השארית בחלוקה באותו המחלק.

קישור למאמר

Read 818 times