מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: בעיות מחכימות

מאת: ד"ר אברהם תורגמן

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: אפשר גם אחרת

המאמר מציע מספר חידות ובעיות אתגר, ככלי עזר בהוראה. לבעיות אלה ערך מוסף המאפשר העמקה ועריכת הכללה. הבעיות עוסקות בתחומים כגון, גיאומטריה, חשבון לוגי, ושקילות ומעודדות חשיבה באופנים שונים. כל בעיה מלווה בפתרונות, וכן בנקודות להעמקה והכללה.

קישור למאמר

Read 926 times