מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: היתכן? או לא יתכן?

מאת: ד"ר פיטר סמובול, דורון לוין וטל קגלובסקי

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: אפשר גם אחרת

המאמר עוסק בשימוש בתהליך פתרון בעיות חקר המשותף למורה ולתלמיד ככלי להעמקת החשיבה המתמטית של התלמיד. המאמר מציע מספר דוגמאות אשר נשענות על רעיון הקיום: כדי להראות שבעיה היא פתירה יש להציג דוגמה לפתרון, וכדי להראות שאיננה פתירה, יש להוכיח אי קיום באופן מתמטי.

קישור למאמר

Read 651 times