מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: החיסור הצרפתי

מאת: ד"ר מירה עופרן

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12

מדור: אפשר גם אחרת

המאמר מתאר ומנתח דרכים שונות לתיאור תהליך פתרון תרגיל החיסור: 64-17 ומתמקד ב"חיסור הצרפתי".

קישור למאמר

Read 951 times