מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: זרקור מתוך ההדרכה

מאת: טובי מגדל ושרית כהן-לוי

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12

מדור: מן השטח

המאמר מתאר פעילות בנושא דגמים אשר פותחה במטרה להעשיר ולהרחיב את התכנים המתמטים המוצגים בפני תלמידים ובכך להעלות את המוטיבציה שלהם ללמידת מתמטיקה.

קישור למאמר

Read 881 times