מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: מתמטיקה עברית בעברית - בעקבות הספר "כליל החשבון"

מאת: ד"ר אברהם תורגמן

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12

מדור: מן השטח

המאמר עוסק בספר "כליל חשבון" ומדגים התייחסות יהודית וייחודית למתמטיקה, החל מהרציונל ללימוד מתמטיקה ועד לשפת הספר ולאופן שבו הוא מציג את התכנים. המאמר מתאר את סיפור חייו של מחבר הספר, דוד פריזנהויזן, פועלו, והסיבות שהובילו אותו לכתיבת הספר. המאמר מתייחס לתוכן הספר ומציג שני קטעים ממנו.

קישור למאמר

Read 544 times