מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

TinkerPlots (קישור)

www 1632431 640התוכנה TinkerPlots הינה תוכנה אינטרקטיבית וחדשנית לחקר נתונים בקרב תלמידים בכיתות ד ואילך. התוכנה פותחה עבור ילדים ועל כן בניית הייצוגים הגרפיים מתבססת על פעולות שהן אינטואיטיביות עבורם, כגון: מיון, ערימה וסידור על פי הגודל. התוכנה ניתנת להורדה בגרסת ניסיון וניתנת לרכישה.

קישור לאתר TinkerPlots

Read 204 times