מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Pythagorea (קישור)

www 1632431 640פיתאגורה - pythagorea - הינו משחק חשיבה המציע חידות בנושאים בתחום הגיאומטריה. הנושאים מוצגים באופן מדורג. פתרון כל שלב במשחק מאפשר הכרות, ניתוח והתנסות ברעיונות גיאומטריים שונים. חלק מהשלבים מתאים ליסודי ואחרים לגילאי החטיבה ואילך..

קישור לאתר Pythagorea: להורדה לאנדרואיד / קישור לאפל / פתרונות

Read 324 times