מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילויות להערכה מעצבת של מושגים בגיאומטריה לכיתות ג-ה

אוסף משימות בגיאומטריה לתלמידי בית הספר היסודי (כיתות ג-ה).
המשימות עוסקות בנושאים שונים מתוכנית הלימודים, באופן המאפשר בניית הבנה והעמקה במושגים השונים לצד הערכה אישית של התלמיד את עבודתו.

המשימות כוללות הנחיות לאופן שבו מורים יכולים להעריך עבודה של תלמיד אחד, לצד הערכה של קבוצת תלמידים גדולה על מנת לקבל מידע עדכני שיסייע להתאים את ההוראה לצורכי הכיתה.
הדגש במשימות אלו הוא על בנייה של אובייקטים גיאומטריים תוך התייחסות להגדרות ותכונות, בשונה מפעילויות מוכרות בבית הספר היסודי אשר מתמקדות על פי רוב בזיהוי אובייקטים גיאומטריים על פי תכונותיהם.

הפעילויות נכתבו על-ידי צוות מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי בשיתוף צוות פרויקט המרא"ה.
סביבת המרא"ה מציעה משימות אינטראקטיביות המספקות עיסוק מתמטי משמעותי, תוך שימוש בטכנולוגיה. הסביבה מספקת ניתוח אוטומטי של התשובות המוגשות הן על-ידי תלמיד אחד והן על-ידי קבוצת תלמידים, בצורה שמהווה בסיס לקבלת החלטות בזמן אמת הן על-ידי התלמיד והן על-ידי המורה.

הפעילויות:

  1. יצירת זוויות חדות
  2. יצירת זוויות קהות
  3. יצירת זוויות ישרות
  4. יצירת משולשים חדי זווית
  5. יצירת משולשים ישרי זווית
  6. יצירת משולשים קהי זווית
  7. יצירת משולשים שווי שוקיים
  8. סרטוט טרפזים
Read 4674 times