מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

חינוך פיננסי ומתמטיקה: אוגדן פעילויות לכיתות ד-ו

אוגדן ובו שבע פעילויות המתאימות לתלמידי כיתות ד-ו, המציגות מגוון כללי יסוד של התנהלות כלכלית. מטרתן לאפשר התנסות בלמידה המעודדת בחירות שקולות ואחראיות בחיי היומיום הכוללים את ההיבט הפיננסי, התקציב האישי ומרכיביו.

 

כל פעילות מציגה הקשר יומיומי ושאלות מציאותיות לגביו. עבור כל פעילות מוצג דף הפעילות שאפשר לחלק לתלמידים, ובהמשך מדריך למורה שבו מפורטים מטרות הפעילות, החיבור הכללי שלה לחינוך פיננסי, המושגים הפיננסיים והמתמטיים הספציפיים שרלוונטיים אליה, הנחיות להעברתה והמהלך המוצע לה. המדריך גם כולל פתרונות אפשריים, הצעות לדיוני המשך והרחבה ושינויים אפשריים, כדי להתאים את רמת המורכבות של הפעילות לתלמידים שונים. כל אחת מהפעילויות כוללת הגדרות של מושגים בסיסיים המופיעים בפעילות, וזאת כדי לעודד פיתוח של שיח משותף בתחום.

מבוא וסקירת ספרות

הפעילויות:

  1. פעילות 1 - מה משתלם לשלם?
  2. פעילות 2: דוכן למכירת שוקו
  3. פעילות 3: דוכן מיץ
  4. פעילות 4: ספר מחזור
  5. פעילות 5: סוף סוף הגיע סוף שנה
  6. פעילות 6: מה עדיף?
  7. פעילות 7: דילמת השמרטף
Read 7904 times